Ἀπόρριψη ἐκδόσεως Τούρκων

Οἱ τρεῖς δαφορετικοὶ Εἰσαγγελεῖς τοῦ Ἀρείου Πάγου, στὶς ἀντίστοιχες δίκες τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, εἰσηγήθηκαν τὴν ἀπόρριψη τῆς ἐκδόσεως τῶν ὀκτὼ Τούρκων ἀξιωματικῶν ποὺ ἔχουν ζητήσει πολιτικὸ ἄσυλο στὴν χώρα μας, μετὰ τὸ ἀποτυχημένο πραξικόπημα τοῦ Ἰουλίου∙ τὸ σκεπτικὸ ἦταν σχεδὸν τὸ ἴδιο, δὲν εἶναι καθόλου πειστικὰ τὰ κατηγορητήρια ποὺ ἔστειλαν οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν θὰ ἔχουν δίκαιη δίκη στὴν χώρα τους. Ἡ ἀπόφαση ἀναμένεται, ἀλλὰ οἱ Εἰσαγγελεῖς τίμησαν τὸν ὅρκο τους καὶ τὴν Ἑλλάδα∙ ἀπομένει στοὺς δικαστὲς ἡ ἀπόφαση. Δύσκολο πολὺ ὅμως νὰ ἀποφασίσουν διαφορετικά, παρὰ τὶς τυχὸν κυβερνητικὲς πιέσεις, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀσκοῦνται, διότι, ὅπως λέγεται, ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἐνδώσει.