Ἀποδέσμευση Εὐρώπης ἀπὸ ΔΝΤ

Οἱ σχέσεις τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἐπανακαθορίζονται στὴν διεθνῆ σκηνὴ καὶ δὲν εἶναι τὸ ἑλληνικὸ θέμα ἡ αἰτία τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς∙ ἡ ἀφορμὴ εἶναι καὶ χρησιμοποιεῖται ἀπ’ τοὺς Γερμανοὺς στὶς στρατηγικῆς σημασίας κινήσεις τῶν Εὐρωπαίων. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐξήγγειλε τὸν ἐπανακαθορισμὸ τῶν σχέσεων τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὰ οἰκονομικά∙ στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία ζητάει μεγαλύτερη συμμετοχὴ στὶς δαπάνες της ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, χωρὶς νὰ διευκρινίζει ὅμως τὸ τί σημαίνει αὐτὸ στὴν διοίκηση τῶν στρατευμάτων καὶ στὸν ἀμυντικὸ ἐξοπλισμό, ἀλλὰ ἐξαρτᾶται κι ἀπ’ τὶς σχέσεις ἀμφοτέρων μὲ τὴν Ρωσία. Στὸ Ταμεῖο ἡ συμμετοχὴ τῆς Εὐρωζώνης εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως καὶ ὁ ρόλος της στὴν διεθνῆ οἰκονομία∙ μετὰ τὴν σύσταση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος δὲν τὸ χρειάζεται οὔτε ὡς σύμβουλο. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε ἀπευθυνόμενος στὸν ἀτλαντόδουλο Ναπολεοντίσκο.