Ἔναρξη διεργασιῶν γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις

Οἱ πολλὲς καὶ βαθειὲς διεργασίες στὰ μικρὰ πολιτικὰ κόμματα δείχνουν τὶς προετοιμασίες ὅλων τους γιὰ τὶς ἐπικείμενες ραγδαῖες πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ἀποῦσα εἶναι μόνο ἡ κυβερνητικὴ παράταξη, διότι ὅλοι οἱ ἄλλοι τὴν ἔχουν βάλει στὸ περιθώριο, μὲ μοναδικό της ρόλο τὴν παραίτηση τοῦ Ναποολεοντίσκου καὶ τὴν ἔναρξη τῶν τριημέρων ἐντολῶν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, στοὺς ἀρχηγοὺς τῶν τριῶν μεγαλυτέρων κοινοβουλευτικῶν κομμάτων καὶ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν, ἂν ἀποτύχουν στὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κύριο πρόβλημα τῶν ἡμερῶν, ἡ ἀνάδειξη τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαρατάξεως, δηλαδὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ, σὲ τρίτο κόμμα, ὥστε νὰ λάβει ἡ Φώφη Γεννηματᾶ τὴν τρίτη ἐντολὴ καὶ ὄχι ὁ Νίκος Μιχαλολιάκος τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ φαίνεται ὅτι οἱ διεργασίες προχωροῦν ἱκανοποιητικά, διότι ἡ συμπαράταξη, μετὰ τὴν προσέλευση σὲ αὐτὴν τοῦ Ἀχμὲτ Ἰσλάν, ἔχει δεκαοκτὼ ἕδρες στὴν Βουλή, ὅσες καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ προσχώρηση ἄλλων δύο, ὅπως λέγεται. Ἡ ἀντίδραση τοῦ γηραιοῦ ἀρχηγοῦ τὰ λέει, ὅλα, «νὰ προκηρύξει τώρα ἐκλογὲς ὁ πρωθυπουργός»∙ ἐννοεῖ νὰ παραιτηθεῖ, διότι δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ προκηρύξει ἐκλογές, πρὶν περάσει τὸ δεκαοκτάμηνο ἀπ’ τὶς προηγοὐμενες, δηλαδὴ τὴν 20η Μαρτίου. Φοβᾶται καὶ δικαίως, διότι τὸ κόμμα του εἶναι εὐάερο καὶ εὐήλιο, ὅλοι τρέχουν γιὰ τὴν πολιτική τους ἐπιβίωση…

Οἱ συνθῆκες στὴν κυβέρνηση εἶναι τραγικές∙ μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς διαπλοκῆς κανένας ἄλλος δὲν εἶναι μαζί της. Ὁ κομματικὸς μηχανισμὸς ἔχει ἐξαχνωθεῖ κυριολεκτικά, ἐνῶ καὶ σὲ ὅποιες γίνονται ἐλάχιστες δημόσιες ἐμφανίσεις ὑπουργῶν τὸ ἀκροατήριο ἀποτελεῖται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἀστυνομικοὺς καὶ ὅσοι ἄλλοι παρουσιάζονται τοὺς ξεφωνίζουν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο∙ τοπικὰ στελέχη δὲν ὑπάρχουν ἢ τουλάχιστον δὲν ἐμφανίζονται ἀπὸ καιρὸ πλέον, καθὼς ἔχουν διαλυθεῖ ὅλες οἱ κομματικές τους ὀργανώσεις. Ὁ Ναπολεοντίσκιος ἔπαθε τὴν ψυχρολουσία του στὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο προχθές∙ ἡ ἀπουσία ἄλλων στελεχῶν καὶ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ἐμφανέστατη –διότι ἔχουν νὰ πληρωθοῦν μερικοὺς μῆνες καὶ τρέχουν νὰ ζήσουν τὶς οἰκογένειές τους-, ἐνῶ δὲν ἐμφανίσθηκε, καὶ κανένα μέλος, διότι δὲν κοινοποίησαν τὴν συνεδρίαση σὲ πολλούς, ἀλλὰ οἱ λίγοι καὶ ἐκλεκτοὶ ποὺ εἰδοποιήθηκαν ἀρνήθηκαν μεγαλοπρεπῶς, συμπληρώνοντας οἱ περισσότεροι μὲ πολλὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα, γνωστὰ στὴν ἀριστερά, τὴν ἄρνησή τους. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς Κουμουνδούρου ἦταν ἐπαρκῶς προμελετημένη, διότι πίστευαν στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὅτι θὰ προσέρχονταν μερικὲς δεκάδες καὶ ἔτσι θὰ ἔδειχναν ὅτι πάει κόσμος στὸν πρωθυπουργό∙ ἀπογοητεύθηκαν καὶ ἐξαφάνισαν τὴν εἴδηση. Στὸ Πολιτικὸ Συμβούλιο ἡ θέση τοῦ προέδρου του ἦταν πράγματι ἀξιοθρήνητη, οἱ περισσότεροι, ἄλλοι λένε ὅλοι, τοῦ ἐπιτέθηκαν γιὰ τοὺς συνεχεῖς λανθασμένους χειρισμούς του καὶ τοῦ ζήτησαν ἐκλογές, γιὰ νὰ περισπώσουν ὅσα μποροῦν.

Ἡ ἐξαφάνιση στὸν λαὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύεται ἀπὸ δύο ἄλλες ἐξελίξεις -ὅπως ἰσχυρίσθηκαν πολλοὶ στὸ Πολιτικὸ Συμβούλιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ δὲν τοὺς ἀντέκρουσε κανείς, κατὰ ἔγκυρες πληροφορίες-, τὴν κατακόρυφη ἄνοδο τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ τὴν διαφορὰ πάνω ἀπὸ εἴκοσι μονάδες πλέον, τὴν βελτίωση τοῦ ΠΑΣΟΚ, ποὺ μπορεῖ νὰ φθάσει καὶ στὴν τρίτη θέση καὶ τὴν ἐξαϋλωση τῶν μικρῶν κομμάτων∙ ἑπομένως ἡ προσφυγὴ στὸ λαὸ πρέπει νὰ γίνει τὸ συντομώτερο δυνατό, εἶπαν ὅλοι τους σχεδὸν στὸν Ναπολεοντίσκο, διότι δὲν διαφαίνεται ἀπὸ πουθενὰ ἐλπίδα ἀνατροπῆς τῆς δυναμικῆς. Καὶ αὐτὸς ἔμεινε μὲ τὸ κεφάλι κάτω, ἐκμυστηρεύονται οἱ ἴδιες πηγές. Ἡ παρατεταμένη κακοκαιρία ἐπὶ μῆνα σχεδὸν καὶ ἡ πλήρης διάλυση τῆς κρατικῆς μηχανῆς, μαζὶ μὲ τὴν ἀνελεῆ παραμέληση τῶν προσφύγων καὶ ἐγκατάλειψή τους στὸν χιονιᾶ, μὲ τὴν διασπάθιση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων σὲ ἡμετέρους, ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων∙ ὁ ἔλεγχος τῆς καταστάσεως ἀποδεικνύεται ἀδύνατος ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ὁ κάθε ὑπουργὸς κοιτάζει τὸ πῶς θὰ ἐπιβιώσει καὶ διορίζει μετακλητούς, ἀλλὰ καὶ ἀφήνει τὰ κομματόσκυλα νὰ ἁλωνίζουν. Γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι δὲν ὑπάρχει συλλογικὴ δράση, οὔτε καὶ ἄνωθεν συντονισμός, ὅλα τὰ θεωροῦν χαμένα∙ ἔτσι ἐπιδίδονται στὶς ἀτομικές τους πρωτοβουλίες στὴν χειρίστη μορφὴ φαυλότητος στὴν νεώτερη ἱστορία.

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ οἱ μηδαμινὲς πωλήσεις τὴν ἑβδομάδα τῶν ἐκπτώσεων, μαζὶ μὲ τὰ χαλκευμένα δημοσιονομικὰ στοιχεῖα καὶ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ νὰ ἀπογοητευθοῦν καὶ οἱ τελευταῖοι πιστοὶ στοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι κάτι μπορεῖ νὰ κάνει. Βλέπουν ὅτι, ὄχι μόνο εἶναι τρισχειρότερος ἀπ’ τοὺς προηγούμενους Σοσιαλιστές, ἀλλὰ καὶ ὅτι δὲν ἔχουν κανέναν φραγμὸ στὴν κατάχρηση ἐξουσίας∙ οἱ συνταγματάεχες ἀποδεικνύονται Ἀσρακειάδες ἀπέναντι στὸν συρφετὸ τῶν Νεατερντάλιων, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἀρθοῦρο Καῖσλερ, δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός. Παρὰ τὴν φασιστικῆς νοοτροπίας συγκάλυψη τῆς διαπλοκῆς ὁ κόσμος ἔχει καταγράψει τὶς μεθοδεύσεις καὶ ἀντιδρᾶ ἀναλόγως∙ ὁ πρωθυπουργὸς παραμένει ὁ πρῶτος στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία ποὺ δὲν μπορεῖ οὔτε στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του νὰ κυκλοφορήσει, τὸν ξεφωνίζουν οἱ γείτονες καὶ στὶς σιδηρόφρακτες μετακινήσεις του ἐπιβάλλει τὸν ἀπόλυτο φασισμό, οὔτε φωτογραφία τῆς αὐτοκινητοπομπῆς δὲν ἐπιτρέπει, ἀμέσως παρεμβαίνουν οἱ Εἰδικὲς Δυνάμεις καὶ κατάσχουν τὰ ὑλικά. Τὰ Ἐξάρχεια ὅμως παραμένουν ἄβατο καὶ ὀχυρὸ τῆς διακινήσεως κάθε μορφῆς ὑποκόσμου καὶ τῆς νέας γενιᾶς τῶν τρομοκρατῶν∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἐνοχλεῖται, διότι ἡ δεξιὰ δὲν εἶχε ἐκκαθαρίσει… Οἱ διασυνδέσεις ὅμως πολλῶν κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τὶς τρομοκρατικὲς παραφυάδες παραμένουν καὶ ἐνοχλοῦν τοὺς Εὐρωπαίους. Ἡ Εὐρώπη θὰ προστατεύσει τὴν περιοχή της, ἀνεξαρτήτως Συριζεϊκῶν ἐξαρτήσεων.

Στὰ ἐθνικά μας θέματα ὑποχρεώθηκε στὴν σύμπλευση μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη καὶ τὴν Εὐρώπη, ἂν καὶ περιμάζωξε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὰ πιὸ δουλικὰ στὸν ἀφελληνισμὸ πρόσωπα γύρω του∙ ἔδειξε ὅτι σύρθηκε στὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική, παρὰ τὶς ἐπισκέψεις του σὲ εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Οἱ Εὐρωπαῖοι καθιστοῦν αἰσθητὴ καὶ οὐσιαστικὴ τὴν αὐτόνομη παρουσία τους στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὴν Βαλκανική, παρὰ τὴν φιλοατλαντικὴ πολιτικὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ δυναμικὴ ἀλλάζει, ὅταν μάλιστα συνεκτιμήσουμε καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἐξουσίας στὴν Ἀμερική. Ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν Γερμανία πρώτη, τηρεῖ διακριτικὲς ἀποστάσεις, καὶ ἀναμένει τὶς ἐξελίξεις στὴν ὑπερατλαντικὴ δύναμη, πρὶν ἀποφασίσει τὴν στάση της∙ τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, σὲ πλήρη σύμπλευση μαζί της, διότι μόνο ἡ Εὐρωζώνη ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, μὲ τὴν Ρωσία φυσικὰ σὲ ἐπικουρία. Αὐτὸ ὅμως προϋποθέτει τὴν ἀποκατάσταση πολιτικῆς σταθερότητος στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία, γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ αὐτὰ ἐπιτυγχάνονται μόνο μὲ ἐκλογὲς καὶ ἀνάδειξη νέας κυβερνήσεως. Ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἔχει ἀλλάξει καὶ δείχνει τὴν πορεία τῶν ἐξελίξεων μὲ σαφέστατο τρόπο∙ ὅσο κι ἂν ἐπιδίδεται τὸ Μέγαρο Μαξίμου σὲ καθυστερήσεις, μόνο τὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεώς του διασφαλίζει. Ἴσως καὶ νὰ ἐπιδιώκει τὴν παραμονή του ἐκτὸς Βουλῆς, σχολιάζουν πολλοὶ παρατηρητές, λόγῳ πολιτικῆς ἀνωριμότητος.