Διάλογος μὲ τρομοκράτες

Ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως προβᾶλλει καὶ πάλι τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς ἀριστερῆς κυβέρνησης, ζητώντας τὸν διάλογο μὲ τὶς συλλογικότητες, ὅπως τὶς ἀποκαλεῖ, τῶν Ἐξαρχείων, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς περιοχῆς. Στὴν πράξη νομιμοποιεῖ ὅσα γίνονται μέχρι τώρα αὐτὴ τὴν διετία, ὅταν οἱ κύριοι ἐκφραστὲς τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων εἶναι σύμβουλοι ὑπουργῶν καὶ μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ δηλαδή, ὁ διάλογος θὰ ἔχει ἀντικείμενο, πόσα τρόλεϋ ἢ αὐτοκίνητα θὰ κάψουν, ἢ πόσα μαγαζιά; Ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ ὅτι ὰρνοῦνται νὰ δώσουν τοὺς φακέλους τῶν κυβερνητικῶν διασυνδέσεων μὲ τὴν τρομοκρατία στοὺς Εὐρωπαίους∙μᾶλλον πάει νὰ προκαταλάβει τὸν ἔλεγχο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἀρχῶν Ἀσφαλείας στὶς διασυνδέσεις αὐτές; Γνωρίζει ὅτι ἔρχεται λίαν συντόμως.