Ἐπανεκτίμηση διεθνῶν σχέσεων

Ἡ ἐπανεκτίμηση τῶν διεθνῶν σχέσεων ἔχει προχωρήσει ἀρκετά, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν προεδρία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τέσσερες εἶναι οἱ κύριοι παράγοντες τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, Ἀμερική, Εὐρωζώνη, Ρωσία καὶ Κίνα∙ ἡ παλιὰ διαίρεση, δυτικὸς καὶ ἀνατολικὸς κόσμος, μᾶλλον τελειώνει, καθὼς ὁ νέος πρόεδρος θέλει ἄλλες σχέσεις καὶ μὲ τὴν Εὐρώπη στὰ πλαίσια τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ ἐπιθυμία του γιὰ διάλογο μὲ τὴν Μόσχα, ἀλλὰ καὶ γιὰ πόλωση μὲ τὸ Πεκίνο, μὲ τὴν καταγγελία τῆς ἀρχῆς μιᾶς καὶ ἑνιαίας Κίνας, ἠπειρωτικῆς καὶ Ταϊβάν, ἐμφανίζεται ἀνεκπλήρωτη∙ ὅσο προκλητικὸς κι ἂν φαίνεται ὁ διάλογος μὲ τὴν Οὐάσιγκτον, τὸ Κρεμλίνο ἔχει προτιμήσει τὴν Κίνα ὡς κύριο σύμμαχό του, ἐνῶ ἡ νίκη του στὴν Συρία τοῦ προσφέρει τὴν ἄνεση τῆς ἰσχύος στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἄλλωστε στηρίζει ἀνεπιφύλακτα τὸ Πεκίνο στὶς κοραλλιογενεῖς νήσους τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, ἐνῶ συμπράττουν πλήρως στοὺς ΒΡΙΚΣ.