Προειδοποίηση ἀρχηγοῦ ΣΙΑ

Ἡ προειδοποίηση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΣΙΑ πρὸς τὸν ἐκλεγέντα πρόεδρο, νὰ προσέχει στοὺς χαρακτηρισμοὺς τῶν ἐκθέσεών της –καὶ νὰ μὴν τὶς βαφτίζει ναζιστικές, ὅπως ἔκανε γιὰ ἐκεῖνες γιὰ τὴν ἀνάμιξη τῶν Ρώσων στὶς κυβερνοεπιθέσεις, κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο- δημιουργεῖ μεῖζον ζήτημα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖς∙ ὁ ἀποχωρῶν ἀρχηγὸς προειδοποπίησε τὸν πρόεδρο, ὅτι θὰ ἔχει συνέπειες ἀπ’ τοὺς χαρακτηρισμοὺς αὐτοὺς γιὰ τὸν ρόλο τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ τὸ ἐπιτελεῖο του ἐπέμεινε καὶ πρόσθεσε ὅτι κακῶς ἀποδέχθηκε ὁ τύπος τὴν ἔκθεση ὡς ἀληθινή. Ἡ συνέχεια ἔχει ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον. Τὴν ἑπομένη ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ χαρακτήρισε τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ὡς τὸν πραγματικὸ ἡγέτη τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ ὡς λάθος της τὴν ἀποδοχὴ ἑνὸς ἑκατομμυρίου προσφύγων∙ ἂν δὲν γινόταν αὐτό, τόνισε, δὲν θὰ ψήφιζαν Brexit οἱ Βρεταννοί. Ἐπέμεινε ὅμως στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τῶν ἀρχῶν τοῦ ΝΑΤΟ, διότι εἶναι ἀπαρχαιωμένες, καὶ οἰκονομικῆς συμμετοχῆς τῶν συμμάχων.