Ἀνάλαφρες πτωτικὲς τάσεις

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν μὲ ἀνάλαφρα πτωτικὲς τάσεις, ὡς ἀναμονὴ τῆς ἀνόδου τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν ἐξουσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0592 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 120,8950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1202,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 55,39. Οἱ δηλώσεις τοῦ νέου προέδρου, ὅτι τὸ μεταναστευτικὸ ἔχει προκαλέσει τὴν ψῆφο γιὰ Brexit καὶ γιὰ ἀναχρονιστικὸ ΝΑΤΟ, ἔχουν ἐνοχλήσει πολὺ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀπάντησε: «Πιστεύω ὅτι ἐμεῖς οἱ Εὐρωπαῖοι κρατᾶμε τὴν μοῖρα μας στὰ χέρια μας» καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῶν θεσμῶν τῆς συμμαχίας εἶναι ὑπόθεση τῶν μελῶν της∙ οἱ Κινέζοι ἀπάντησαν, ὅτι ἡ παρέμβαση στὰ κοραλλιογεννῆ νησιὰ σημαίνει πόλεμο καὶ οἱ Ρῶσοι ἔθεσαν ὅρους γιὰ τὸν διάλογο στὰ πυρηνικά. Οἱ ἀπειλὲς γιὰ προστατευτικὰ μέτρα ἀντιμετωπίζονται μὲ σκεπτικισμὸ μέχρις θυμηδίας, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν καθόλου εὔκολη ἡ ἐπιστροφὴ τῶν πολευθνικῶν στὴν Ἀμερικὴ στὴν ἐποχὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.