Διάσκεψη Μέσης Ἀνατολῆς

Ἡ διάσκεψη τῶν Παρισίων γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶχε περιορισμένη ἀπήχηση, καθὼς οἱ ἀμέσως ἐνδιαφερόμενοι, Παλαιστίνιοι καὶ Ἰσραηλινοί, συμμετεῖχαν σὲ χαμηλὸ ἐπίπεδο, καὶ οἱ Ρῶσοι καὶ Κινέζοι, ἐνῶ ἦταν παρὼν στὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν της ὁ Τζὼν Κέρρυ, ἀλλὰ ἀποχώρησε ἀμέσως μετά∙ ὁ Ζὰν Μὰρκ Ὠρὼ δὲν ἐπέτυχε πλήρως στὸν σκοπό του, παρὰ τὴν συμμετοχὴ 75 χωρῶν, διότι τὸ μόνο οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα τῶν συνομιλιῶν ἦταν ἡ διακήρυξη γιὰ τὴν ὕπαρξη δύο ἀνεξαρτήτων κρατῶν στὴν Παλαιστίνη. Ἡ Γαλλία ὑφίσταται τὶς συνέπειες τῆς φιλοατλαντικῆς πολιτικῆς της κατὰ τὴν σοσιαλιστικὴ πενταετία καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀδυναμίας της, μὲ ἀποτέλεσμα καὶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων νὰ ἀποδυναμωθεῖ ἀρκετά, μὲ τὴν Γερμανία νὰ ἀναλαμβάνει τὸ βάρος τῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς Εὐρωζώνης. Ἔτσι τελειώνει ἡ πενταετία.