Ἀντεπίθεση Σαμαρᾶ, μὲ ἀποκαλύψεις γεγονότων

Ἡ ἀντεπίθεση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ κατὰ τῆς κυβερνήσεως γιὰ ὅσα συνέβησαν πρὸ διετίας θεωροῦνται ὡς τὸ βαρὺ πυροβολικὸ γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ἐπιρρίπτει εὐθέως τὶς εὐθύνες γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰανουαρίου στὴν ἄρνηση τοῦ Ναπολεοντίσκου νὰ δεχθεῖ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκτρὴ διαπραγμάτευση ποὺ ἀκολούθησε, τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν καὶ τὸ τέταρτο μνημόνιο, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς χώρας σὲ κρίση, ἐνῶ εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ ἀποκαλύψεις γίνονται, ἐνῶ ναυαγοῦν ὅλα τὰ σχέδια γιὰ προσέγγιση τῶν μικρῶν κομμάτων, μὲ τὴν ἀποστομωτικὴ ἄρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ, γιὰ συνεργασία μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, καὶ τὶς ἐκλογὲς πρὸ τῶν θυρῶν∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν πλέον ὅτι ἔχει κάποιες ἔστω δυνατότητες ἐλιγμῶν ὁ πρωθυπουργός.