Ἀπογοήτευση ἐκλογικοῦ νόμου

Ἡ προσφορὰ γιὰ νέα ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, πρὸς τὸ ἀναλογικότερο καὶ μὲ μείωση τοῦ ὁρίου εἰσόδου στὴν Βουλὴ στὸ 2%, γίνεται γιὰ λόγους διασώσεώς τους προσωρινά∙ θέτουν ὅριο συζητήσεώς του στὴν Βουλὴ τὸ Φθινόπωρο, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι θὰ παραμείνουν μέχρι τότε στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ οἱ στόχοι τους εἶναι βραχυπρόθεσμοι. Γνωρίζουν τὶς διαδικασίες, ποὺ διευκολύνονται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες, προσχωρήσεως στὸ ΠΑΣΟΚ πολλῶν βουλευτῶν τῶν μικρῶν κομμάτων, ὥστε ἤδη νὰ φθάσει τοὺς 18, ὅσους καὶ ἡ ἀκροδεξιά, καὶ μὲ ἕναν ἀκόμη γίνεται τρίτο κόμμα σὲ δύναμη∙ τότε λαμβάνει ἡ Φώφη Γεννηματᾶ τὴν τρίτη ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, σὲ περίπτωση παραιτήσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου. Αὐτὲς τὶς διεργασίες προσπαθεῖ νὰ ἀνακόψει…