ΗΠΑ, ἀναταραχὴ ὑπὸ ἐκκόλαψη

Σὲ κατάσταση ἀναταραχῆς ὑπὸ ἐκκόλαψιν βρίσκονται οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, κατὰ τοὺς ἔγκυρους διπλωματικοὺς κύκλους, μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ πρὶν ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας∙ οἱ ἴδιοι προσθέτουν ὅτι, μπορεῖ νὰ μὴν δώσει συνέχεια στὶς θέσεις του αὐτές, ἀλλὰ τὰ πρῶτα σπέρματα διαστάσεως μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἐρρίφθησαν, μὲ ὀξύτατες ἀντιδράσεις ἀπ’ τὴν γηραιὰ ἤπειρο. Πολλοὶ θεωροῦν δυσκολώτερο τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο στὰ οἰκονομικά∙ ἡ σύγκρουση μὲ τὶς ἀμερικανικὲς πολυεθνικὲς εἶναι ἡ σοβαρώτερη, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, ἡ ἐπιστροφὴ τῆς παραγωγικῆς τους δραστηριότητος στὴν Ἀμερική, γιὰ λόγους οἰκονομικοὺς καὶ πρακτικούς. Ἡ ἐπιστροφὴ εἶναι ἀντιπαραγωγικὴ γιὰ τὶς ἑταιρεῖες αὐτές, διότι εἶναι ἀπαρχαιωμένες οἱ παραγωγικές της σχέσεις στὴν χώρα, μὲ ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἀκόμη καὶ ἡ περίφημη Σίλικον Βάλλεϋ διέρχεται διαρθρωτικὴ κρίση καὶ ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταγωνισθεῖ τὰ ἄλλα ἐρευνητικὰ κέντρα.