Διέδοξος ἡ πολιτικὴ ἀλλαγὴ

Μοναδικὴ διέξοδος τῆς χώρας, ἀπ’ τὴν παρατεταμένη κρίση καὶ τὴν ὁλοκληρωτικῆς μορφῆς ἐξουσία τῶν Συριζανέλ, εἶναι ἡ πολιτικὴ ἀλλαγή, καὶ αὐτὴ ἔρχεται πολὺ σύντομα∙ μὲ τὴν ἐπιγραμματικὴ αὐτὴ φράση ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν στὴν Βουλὴ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὑπογραμμίζοντας ὅτι, «ἔχουμε σχέδιο καὶ γνώση τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινωνία εἶναι ὥριμη» γιὰ τὴν ἀνάταση τῆς χώρας καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, διότι διαθέτει ἐπαρκῆ ἐθνικὰ ἀναχώματα γιὰ ἄμυνα ἀπέναντι στὴν κοινωνικὴ ἐξαχρείωση καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τῆς διετίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπανέλαβε τὰ γνωστὰ κατὰ τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων, ἐνῶ συνελήφθη κλέπτων ὀπώρας πολλὲς φορές, μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας νὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη∙ ἡ Φώφη Γεννηματᾶ ἦταν ἀπόλυτη στὴν ἄρνησή της γιὰ τὰ παιχνίδια μὲ τὸν ἐκλογικὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ στὴν πλήρη διαφοροποίησή της ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική. Ἀπέμεινε μόνος ὁ πρωθυπουργός…