Ἀνατροπὲς στὴν κυβέρνηση

Οἱ διαφοροποιήσεις γίνονται πλέον ἀνατροπὲς στὴν κυβέρνηση, καθὼς εἶναι ἐμφανέστατο ὅτι δὲν κλείνει ἡ ἀξιολόγηση τὸν Φεβρουάριο, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἐξοργισμένους μὲ τὴν τακτικὴ τῶν καθυστερήσεων καὶ τῶν συνεχῶν ψεμμάτων∙ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ ἄλλοι κορυφαῖοι ὑπουργοὶ ἀπουσίαζαν ἀπ’ τὴν χθεσινὴ συζήτηση στὴν Βουλή, ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν, ἀναφέρουν ἔγκυρες πληροφορίες, νὰ ταυτιστοῦν μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο. Ἰδιαιτέρως ὁ ὑπουργὸς τῶν διαπραγματεύσεων ὑφίσταται τὴν ὀργὴ τῶν ὁμολόγων του, ἀλλὰ καὶ αἰσθάνεται τὴν περιφρόνησή τους, διότι συνεχῶς ὑποχρεώνεται νὰ ἀπολογεῖται∙ ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἔρχονται οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ γιὰ τὴν δημοσκοπικὴ κατάρρευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὑποχρεωτικὰ στρέφεται πρὸς τὴν ἐκλογική του βάση καὶ διαπιστώνει τὴν πλήρη ἀποξένωσή της ἀπ’ τὸν ἴδιο, ἐνῶ καὶ οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ τὸν καταγγέλλουν γιὰ τὴν κυβερνητικὴ τακτική∙ ἡ ἀνοχὴ τῆς κυβερνήσεως πρὸς τὰ Ἐξάρχεια δὲν ἔχει ἀπήχηση.