Σχεδιασμοὶ ὑπογείων Μαξίμου

Στὰ ὑπόγεια τοῦ Μαξίμου γίνεται ὁ σχεδιασμὸς τῶν φασιστικῆς νοοτροπίας μεθοδεύσεων στὸν τύπο καὶ τὴν ὑπόλοιπη πολιτικὴ ζωή∙ ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦν ὅλες οἱ ἐντολές, ὑπὸ τὴν κάλυψιν φυσικὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου -ἂν καὶ δὲν καταλαβαίνει αὐτὸς τὴν ἔννοια τῆς φράσεως «ὑπὸ τὴν κάλυψιν»- γιὰ τὰ τηλεοπτικά, τοὺς ἐκβιασμοὺς σὲ ὅσους ἀσκοῦν κριτικὴ στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνοχὴ πρὸς τὸ ἄβατο τῶν παρακρατικῶν τῶν Ἐξαρχείων. Θεωροῦν, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν πεπραγμένων, τοὺς μηχανισμοὺς αὐτοὺς ὡς τοὺς πλέον πιστοὺς πλέον πρὸς τὴν κυβέρνηση, πέραν τῶν διασυνδέσεών τους μὲ ὑπερατλαντικὰ κυκλώματα∙ βλέπουν τὴν δημοσκοπικὴ κατάρρευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν ἀποδοκιμασία τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅπου ἐμφανίζεται καὶ τὰ θεωροῦν τελευταῖο ὀχυρό τους.