Νταβός, παρέμβαση Πεκίνου

Ἡ ὁμιλία τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὴν ἐναρκτήρια συνεδρίαση τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος πρότεινε τὴν διατήρηση καὶ ἐπέκταση τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου, μὲ θέσπιση νέων μηχανισμῶν προστασίας του στὰ πλαίσια τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, διότι, ὅπως ὑπογράμμισε, ἡ διατάραξή του θὰ προκαλέσει κρίση στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ σὲ μερικὲς χῶρες χειρότερη∙ ἐπισήμανε ἰδιαιτέρως τὴν προσαρμογή τους πρὸς τὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος ζητώντας τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης τῶν Παρισίων, μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐπικύρωσή της ἀπ’ τὰ προβλεπόμενα κράτη. Ἡ ὁμιλία ἀποτελεῖ στὴν πράξη ἀπάντηση στὰ προστατευτικὰ μέτρα ποὺ ἐπαγγέλλεται ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ πρόκληση πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους κυρίως γιὰ ἑνιαία ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος∙ ἡ ἐπιστροφὴ στὸν προστατευτισμὸ θὰ ἐπιφέρει σοβαρὴ κρίση, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις σὲ ὅσους καθυστεροῦν τὴν προσαρμογή τους στὶς ἐπείγουσες ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς.