Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐν ὄψει τῆς σημερινῆς ἀλλαγῆς ἐξουσίας στὴν Οὐάσιγκτον∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,0690 δολλάρια καὶ 121,3550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1220,00, καὶ τὸ πετρέλαιο, 56,60. Ὁ Χὶ Τζιπὶνγκ, μὲ τὴν ἐμφάνισή του στὸ Νταβός, κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, μὲ τὴν προάσπιση τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου καὶ τὴν ὑπογράμμιση τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς του πρὸς τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς∙ κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, ὅτι τὸ Πεκίνο θὰ ἦταν ὁ πρωταγωνιστὴς τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ὁ ὑπονομευτής της, ἐὰν ἐφαρμοσθοῦν οἱ προεδρικὲς ἐξαγγελίες. Ὁ Κινέζος πρόεδρος μάλιστα ὑπογράμμισε, ὅτι στὴν ἑπόμενη πενταετία ἡ χώρα του θὰ πραγματοποιήσει εἰσαγωγές, ὀκτὼ τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, θὰ ἔχει ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις ἑξακοσίων δις καὶ κινεζικὲς ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικὸ ἑπτακοσίων πενῆντα δις, καὶ οἱ Κινέζοι τουρίστες στὰ ἑπτακόσια ἑκατομμύρια.