Ψυχροπολεμικὴ τακτικὴ Ὀμπάμα

Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συνέχισε τὴν ψυχροπολεμική του τακτικὴ μέχρι τὴν παράδοση τῆς ἐξουσίας, μὲ σκοπὸ τὴν δέσμευση τοῦ διαδόχου του∙ παράδειγμα ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ρωσίας, μὲ ἐπιχειρήματα ἀπ’ τὴν Οὐκρανία, τὴν Συρία καὶ τὶς κυβερνοεπιθέσεις, ἀπ΄ τὴν πρέσβυ στὸν ΟΗΕ, πρὶν αὐτὴ ἀποχωρήσει∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ δὲν ἐπιβεβαιώνει τὶς προεκλογικές του δηλώσεις, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν ἄκρως ἐπιφυλακτικὴ στάση ἀπέναντι στὴν ἀντιρωσικὴ πολιτική. Εἶχαν ἀκολουθήσει τὴν Οὐάσιγκτον στὸ Οὐκρανικὸ γιὰ ἄλλους λόγους, καὶ κυρίως γιὰ τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας, διότι δὲν εἶχαν δυνατότητες διαφοροποιήσεως καὶ ἡ Βρεταννία ἀποτελοῦσε συνεχῆ τροχοπέδη∙ ἤδη διαφοροποιοῦνται, διότι καὶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δήλωσε, ὅτι δὲν ἔχει συναντήσει ποτέ του τὸν νέο πρόεδρο, ἐνῶ ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ παρουσίασε στοιχεῖα ἀποδεδειγμένης ἀμερικανικῆς κατασκοπίας.