Πρόεδρος Εὐρωκοινοβουλίου

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐξέλεξε, στὴν τέταρτη ψηφοφορία, τὸν Ἰταλὸ βουλευτὴ τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος Ἀντόνιο Ταγιάνι ὡς πρόεδρό του, μὲ 351 πρὸς 281 τοῦ Τζιάνι Πατέλα, Ἰταλὸ Σοσιαλιστή∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅπου στὶς κορυφαῖες θέσεις τῶν ὀργάνων της βρίσκονται Λαϊκοί, Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, τῆς Ἐπιτροπῆς, Ντόναλντ Τούμπ, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, καὶ τώρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Ὁ Ἀντόνιο Ταγιάνι ὑποσχέθηκε, μετὰ τὴν ἐκλογή του, ὅτι θὰ εἶναι πρόεδρος ὅλων τῶν βουλευτῶν, ἀνεξαρτήτως παρατάξεως καὶ ὅτι θὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καὶ τὴν προώθησε τῆς ἑνιαίας ἀμυντικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἐννοώντας τὴν αὐτόνομη παρουσία τῆς Εὐρώπης στὴν διεθνῆ σκηνή. Ἡ συντηρητικὴ παράταξη ὑποστήριζε πάντοτε μεταπολεμικὰ πιὸ ἀνεξάρτητη, ἔναντι τῆς σοσιαλιστικῆς, ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον πολιτική.