Ἀμερική, προκλητικὴ διαδοχὴ

Ἡ σημερινὴ διαδοχὴ τῆς ἐξουσίας προβλέπεται προκλητική, κατὰ τοὺς διπλωματικοὺς παρατηρητές, μετὰ μάλιστα τὶς προχθεσινὲς δηλώσεις τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος ζήτησε ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ προασπισθοῦν τὴν δημοκρατία, ἐπισημαίνοντας ὅτι ὅλους σας σᾶς χρειάζεται ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ δημοκρατία, ἐνῶ εὐχαρίστησε τὸν ἀμερικανικὸ λαὸ γιὰ τὴν στήριξή του στὶς δύο θητεῖες του. Ταυτοχρόνως ἐπανέλαβε τὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τῆς Ρωσίας, γιὰ τὴν Οὐκρανία, Κριμαία καὶ Συρία, ἀλλὰ καὶ τὶς κυβερνοεπιθέσεις∙ οἱ παρατηρητὲς θεωροῦν τὶς δηλώσεις του ὡς προσπάθεια δεσμεύσεως τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ στὰ ἐσωτερικὰ θέματα τῆς χώρας. Ὁ νέος πρόεδρος ἀναμένεται ἀπαντῆσαι σήμερα στὶς τελετὲς ὁρκωμοσίας του, καὶ ἴσως μὲ σκληρὸ τρόπο∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἰσέρχονται σὲ δύσκολες ἐποχές, διότι αὐτὰ ὅλα ὑποκρύπτουν τὴν μεγάλη σύγκρουση τῶν συμφερόντων ἐξουσίας στὴν ὑπερδύναμη. Τὸ ποιὰ θὰ ὑπερισχύσει θὰ φανεῖ στὸ μέλλον,
καὶ οἱ ἐπιπτώσεις.