Τουρκία μαζικὲς ἀπολύσεις

Οἱ μαζικὲς ἀπολύσεις συνεχίζονται στὴν Τουρκία, μὲ τὴν σειρὰ τῶν διπλωματῶν τώρα, ἀφοῦ τὸ ἕνα τρίτο ἐξ αὐτῶν ἐτέθη ἐκτὸς ὑπηρεσίας, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι εἶναι πράκτορες τοῦ Φεντουλλὰχ Γκιουλέν∙ ταυτοχρόνως συνελήφθησαν ἄλλοι διακόσιοι ἀξιωματικοί, ὡς συμπαθῶς διακείμενοι πρὸς τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα τοῦ παρελθόντος Ἰουλίου. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, παρὰ τὴν ὑπερψήφιση τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ἀπ’ τὴν Ἐθνοσυνέλευση, ἀποδεικνύει ὅτι, μὲ τὴν προσφυγή του σὲ αὐταρχικὰ μέτρα, αἰσθάνεται ὑπερβολικὰ ἀνασφαλής ἐνῶ ἡ χώρα βρίσκεται στὰ προοίμια ἐμφυλίου πολέμου, μὲ τὶς συνεχιζόμενες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ τὴν ἐξέγερση τῶν Κούρδων στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ τὴν φοβία καλλιεργεῖ στὸν τουρκικὸ λαό, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς ἐφαρμογῆς της, μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ἐπιδεινούμενη σὲ ἄκρως ἀνησυχητικὸ βαθμὸ καὶ τὸν τουρισμὸ νεκρό.