Ἰταλία, σεισμοί, χιονοστιβὰς

Ἡ Κεντρικὴ Ἰταλία μαστίζεται ἀπ’ τὶς φυσικὲς καταστροφές, οἱ σεισμοὶ ἐπανελήφθησαν στὴν Πεσκάρα, ἐνῶ ἀποκολλήθηκε ἐξ αἰτίας τους μία μεγάλη χιονοστιβάδα καὶ καταπλάκωσε ξενοδοχεῖο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταρρεύσει ἡ σκεπὴ καὶ δεκάδες ἄτομα νὰ βροῦν τραγικὸ θάνατο∙ λόγω τῶν χιόνων ἡ ἐπικοινωνία εἶναι δύσκολη, ἐνῶ καὶ τὰ ἑλικόπτερα δὲν μποροῦν νὰ πετάξουν εὔκολα ἀπ’ τὴν ἐξαιρετικὰ χαμηλὴ ὁρατότητα. Οἱ πρῶτοι διασῶστες ἦταν οἱ Ἀλπινιστὲς οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στὴν περιοχὴ μὲ σκί∙ οἱ ὑπόλοιπες ὁμάδες διασώσεως φθάνουν μὲ πολλὴ δυσκολία, καθὼς τὸ χιόνι ὑπερβαίνει τὸ ἕνα μέτρο στοὺς δρόμους. Οἱ σεισμοὶ συνεχίζονται καὶ οἱ κάτοικοι τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς προσπαθοῦν ἐκ τῶν ἑνόντων νὰ ἐξυπηρετηθοῦν∙ ἡ Κεντρικὴ Ἰταλία ἔχει πληγεῖ ἀπὸ πολλοὺς σεισμοὺς τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅπως τὸ Θέρος.