Ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις καὶ κλείσιμο δρόμων

Οἱ ἀγρότες κατεβαίνουν ἀπὸ σήμερα στοὺς δρόμους σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, μἐ ἄμεσες τὶς πολιτικὲς προεκτάσεις∙ ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ἔχουν πεισθεῖ καθόλου ἀπ’ τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι δὲν τοὺς ἐπηρεάζουν τὰ φορολογικὰ μέτρα. Ἀντιθέτως βλέπουν τοὺς λογαριασμοὺς νὰ τοὺς βομβαρδίζουν καὶ τὶς τιμὲς τῶν προϊόντων τους νὰ πέφτουν, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπιδοτήσεις δίδονται μὲ τὸ σταγονόμετρο∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη μεγάλη κινητοποίηση φέτος, ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες τάξεις. Ἡ πολιτικὴ κατάσταση εἶναι ἐκρητικὴ ἀπὸ κάθε ἄποψη, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ὁ πρωθυπουργός, ὅπου κι ἂν ἐμφανισθεῖ, προπηλακίζεται ἀπὸ ὅλους∙ ἔτσι δὲν ἔχει συμβεῖ ποτὲ στὴν νεώτερη ἱστορία μας. Ἂν οἱ πολιτικὲς ἀποφάσεις δὲν ληφθοῦν ἐγκαίρως, τότε ἀντιμετωπίζει ἄλλες καταστάσεις ἡ κυβέρνηση.