Ἐξαρτήσεις ἀπὸ ἀτλαντιστὲς

Ἡ ἀπεξάρτηση ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοκόπους θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητὲς ὡς μοναδικὴ ἐλπίδα διασώσεώς του γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο στὶς ἀναπόφευκτες ἐκλογές∙ τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι πολυσύνθετο καὶ ἀρκετὰ δύσκολο στὴν ἐπίλυσή του γιὰ τὰ νηπιακὰ μυαλά. Οἱ ἐξαρτήσεις ἀπ’ τοὺς ἀτλαντιστὲς κεφαλαιούχους εἶναι πολύπλευρες καὶ ἔχουν συντηρήσει τὸν ΣΥΡΙΖΑ τὴν διετία στὴν ἐξουσία∙ ἡ τραγικὴ πολιτικὴ τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ 2015 ἀσκήθηκε ἐμπνεύσῃ καὶ καθοδήγησῃ τῶν κυκλωμάτων αὐτῶν τὰ ὁποῖα ἀνέμεναν τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ στὴν συνέχεια καὶ ἡ ἐκποίηση τῶν τραπεζῶν, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως, συμπλήρωσε τὶς δεσμεύσεις. Ἀλλά, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει ὑποσχεθεῖ ρητὰ τὴν δικαστικὴ διερεύνηση αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων, ὁπότε πᾶνε πολλοὶ μέσα∙ οἱ κερδοσκόποι ὅμως χάνουν τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ κάλυψη, ὑπὸ τὸν νέο πρόεδρο, καὶ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ ἀντιδράσουν, ὅπως μόνο αὐτοὶ ξέρουν…