Ὁρκωμοσία καὶ διαδηλώσεις

Ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ τὰ εἶχε ὅλα, τελετὲς αὐτοκρατορικῆς χλιδῆς καὶ προβολῆς, ἀλλὰ καὶ μαζικότατες διαδηλώσεις∙ ὁ νέος πρόεδρος εὐαγγελίσθηκε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸ God bless the America, «ὁ Θεὸς εὐλογεῖ τὴν Ἀμερική», τὴν ἀνατροπὴ τῶν πάντων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς μεγάλης χώρας στὴν μεταπολεμικὴ ἀκμή της, ἀπ’ τὴν παρακμὴ ποὺ τὴν ἔχουν ὁδηγήσει οἱ προηγούμενοι πρόεδροι. Ὁ μεσσιανισμὸς καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία, ὁ πρόεδρος καὶ ὁ λαός, ἔχουν νὰ παρουσιασθοῦν μὲ τέτοια μορφὴ ἀπ’ τὸν μεσοπόλεμο∙ οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου ἦρθαν τὴν ἑπομένη, μὲ δύο ἑκατομμήρια τουλάχιστον Ἀμερικανῶν στοὺς δρόμους καὶ ἄλλο ἕνα στὶς ἄλλες χῶρες. Οἱ γυναῖκες ἦταν στὴν πρώτη γραμμή∙ στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία ἡ γυναῖκα ἔχει περίοπτη θέση καὶ ἀσκεῖ σοβαρὴ ἐπιρροὴ στὴν πολιτική της ζωή, ὅταν μάλιστα ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν ὑποστήριξη τῶν περισσοτέρων ἀστέρων τοῦ Χόλλυγουντ.