Ἀβεβαιότης Ναπολεοντίσκου

Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται σὲ πλήρη σύγχυση καὶ ταραχὴ μὲ τὸ ἀδιέξοδο στὴν ἀξιολόγηση καὶ τὴν πολιτικὴ ἀβεβαιότητα διάχυτη, καὶ περισσότερο στὴν κυβερνητικὴ παράταξη∙ ἡ κυβέρνηση τὰ δίδει ὅλα στοὺς δανειστές, ἀλλὰ δὲν θέλει νὰ τὸ ἀνακοινώσει ἀκόμη, καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ὑπόσχεται, ὅτι θὰ ἐξηγήσει προφορικὰ στὸ Γιούρογκρουπ τὴν ἀποδοχὴ τῶν μέτρων. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξαγριώθηκαν ἀπ’ τὴν ἀπάντηση, ἀκόμη καὶ οἱ φίλᾳ προσκείμενοι πρὸς τὴν κυβέρνηση, διότι δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ αὐτὸ στὴν ἱστορία τῆς Εὐρωζώνης∙ ἐθιμοτυπικὰ αὐτὴ ἡ ἀπάντηση θεωρεῖται ὡς ἀπαρχὴ ἀποχωρήσεως ἀπ’ τὴν ἐξουσία, ἐπειδὴ διαφορετικὰ δὲν γίνεται ἀποδεκτή. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι, ἡ κυβέρνηση ἀποδέχεται ὅλα τὰ μέτρα, κόφτης, μείωση, ἀφορολογήτου, μισθῶν καὶ συντάξεων, ὅπως τὸ προανήγγειλε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας∙ ὁ ἀντίκτυπος εἶναι δεδομένος, οἱ ἀγρότες ἄνοιξαν τὸν δρόμο τῶν μαζικῶν κινητοποιήσεων καὶ φαίνεται ὅτι ἀκολουθοῦν πολλοὶ ἄλλοι. Τὸ Μαξίμου τρέμει μπροστὰ στὶς ἀσυγκράτητη χιονοστιβάδα.