Ἀπαρχὴ πολιτικῶν ἐξελίξεων

Οἱ ἀσυνάρτητες καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις τῶν ὑπουργῶν, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση καὶ τὶς συνέπειές της στὴν οἰκονομία, ἀντανακλοῦν τὴν πλήρη ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν πολιτική της κατάρρευση∙ οὐδεὶς στὴν κυβέρνηση γνωρίζει τί ἀκριβῶς γίνεται, ἐπειδὴ οὔτε καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει κάποια ἰδέα στὸ μυαλό του. Ὁ στρατὸς παθαίνει τὴν χειρότερη καταστροφή, ὅταν ὁ στρατηγὸς τὰ ἔχει χαμένα, τίποτε δὲν συμμαζεύεται πλέον, ἐκμυστηρεύονται κορυφαῖοι κυβερνητικοὶ παράγοντες καὶ δὲν ἀποκλείουν τὸ τυχαῖο συμβὰν ποὺ μπορεῖ νὰ τινάξει τὰ πάντα στὸν ἀέρα∙ στὴν ἱστορία πάντοτε σχεδὸν ἡ ἀφορμὴ δίδεται ἀπὸ τυχαῖα καὶ πολλὲς φορὲς ἄσχετα γεγονότα, ὅταν τὰ αἴτια ἔχουν ὡριμάσει. Ἡ κάθοδος τῶν ἀγροτῶν ἦταν μαζικὴ σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἔνδειξη τῆς μαχητικότητός των, ἐνῶ ἔγιναν εὐμενῶς δεκτὲς ἀπ’ τὶς ἄλλες τάξεις οἱ ἐπιπτώσεις στὴν συγκοινωνία∙ ἡ κακοκαιρία δὲν φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ ἐμπόδιο, τὰ προβλήματα εἶναι περισσότερα.