Ἐξαφάνιση στὰ ὑπόγειά τους

Ὅλοι σχεδὸν οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἀπ’ τὶς τηλεοράσεις καὶ τὰ ραδιόφωνα καὶ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ διορισμοὺς καὶ ρουσφέτια∙ βλέπουν ὅτι ἔρχονται πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ γνωρίζουν ἄριστα ὅτι χάνουν τὴν ἐξουσία μὲ πολὺ ταπεινωτικὸ τρόπο, ὁπότε φροντίζουν γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση, «ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω». Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριστερούλης ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος ἐμφανιζόταν τόσο ἑτοιμόλογος ἔχει χαθεῖ προσώπου γῆς∙ τὰ ἔχει δώσει ὅλα στοὺς δανειστὲς καὶ διαπιστώνει ὅμως ὅτι δὲν εἶναι καὶ εὐχαριστημένοι. Τὴν ἀπουσία ἐμπιστοσύνης δὲν τὴν λογαριάζουν στὴν κυβέρνηση, πιστεύουν ὅτι, ἐὰν ψεύδονται συνέχεια, κάτι θὰ κερδίσουν∙ νά, ὅμως, ποὺ «τὸ ψέμμα ἔχει κοντὰ ποδάρια», κατὰ τὴν παροιμία.