Εὐρώπη, εὐκρινῆ στρατόπεδα

Τὰ στρατόπεδα διαμορφώνονται εὐκρινῶς στὸν Βόρειο Ἀτλαντικό, ἀλλὰ καὶ οἱ συσχετισμοὶ τῶν δυνάμεων, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ Ντόναλντ Τράμπ∙ Βερολίνο καὶ Εὐρωζώνη ζητοῦν τὸν σεβασμὸ τῶν δημοκρατικῶν ἀξιῶν καὶ ἰσότιμες σχέσεις μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στὰ οἰκονομικὰ καὶ ἐμπόρικα θέματα, καὶ στὴν ἀναθεώρηση τῆς Ἀτλαντικῆς συμμαχίας∙ ἡ Τερέζα Μαίυ ἔκανε τὴν ἐπιλογή της καὶ εἶναι ὁ πρώτος ξένος ἡγέτης ποὺ συναντᾶται μὲ τὸν νέο Ἀμερικανὸ πρόεδρο. Ἡ Ἀγγλία ἀποκόπτει ἔτσι τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ προσδένεται στὸ ἀτλαντικὸ ἅρμα∙ ἡ Ἀγγλία, διότι δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τὴν ἀκολουθήσει ἡ Σκωτία, ποὺ δήλωσε ὅτι διαφωνεῖ μὲ τὸ Brexit, καὶ ἡ Βόρειος Ἰρλανδία. Ἔτσι οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ Brexit προσλαμβάνουν ἄλλες διαστάσεις, διότι περιπλέκεται καὶ τὸ θέμα τῆς ἰσορροπίας δυνάμεων ἐντὸς τοῦ ΝΑΤΟ∙ τὸ Λονδίνο τάσσεται μὲ τὴν Ἀμερική, ἐκτὸς τῆς κοινῆς ἀμυντικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.