Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0720 δολλάρια καὶ 121,7850 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1213,75, ἀλλὰ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 55,01. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὶς ἐξαγγελίες τοῦ νέου Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ τῆς Βρεταννίδος πρωθυπουργοῦ∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ συμβαδίσει ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, μὲ προστατευτικὰ μέτρα∙ τὸ κεφάλαιο οὐδέποτε φοβήθηκε τὶς ἀπειλὲς καὶ πάντοτε εὕρισκε τρόπους συμμορφώσεως ὅσους παραβίαζαν τοὺς κανόνες τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, λέγεται στὶς μεγάλες κεφαλαιαγορές. Οἱ ἐξαγγελίες τῆς Τερέζας Μαίυ, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἐγχωρίου βιομηχανίας καὶ κυρίως τῆς προηγμένες τεχνολογίας δὲν πείθουν οὔτε τοὺς Ἐγγλέζους τραπεζῖτες, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν τρόπους φυγῆς ἀπ’ τὸ Σίτυ∙ πολλοὶ θεωροῦν τὶς ἐξαγγελίες ὡς ἀντιστάθμισμα στὴν ταύτισή της μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ. Πάντως οἱ Κινέζοι δηλώνουν ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἡγεσία τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας.