Εὐθύνη διεθνοῦς οἰκονομίας

Τὴν εὐθύνη τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀναλάβουν οἱ Κινέζοι, ὅπως δηλώνουν κορυφαῖοι οἰκονομικοὶ παράγοντες τῆς Σαγκάης, ἐὰν ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐφαρμόσει μέτρα προστατευτισμοῦ∙ οἱ σχετικὲς συζητήσεις διευρύνονται μέχρι τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τὴν Σιγκαπούρη, ἀλλὰ καὶ τὴν Βομβάη καὶ τὴν Μόσχα. Ἡ Κίνα εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη στὸν κόσμο, ἀπὸ πλευρᾶς συναλλαγματικῶν διαθεσίμων καὶ ἐξαγωγῶν, μετὰ τὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἡ καθιέρωση καὶ τῆς ἐσωτερικῆς μετατρεψιμότητος τοῦ ρεμίνμπι τὸ καθιστᾶ ἀποθεματικὸ νόμισμα, τὸ ὁποῖο τὸ χρησιμοποιοῦν πολλὲς χῶρες τῆς Ἀσίας κυρίως. Ταυτοχρόνως εἶναι ἡ πρώτη δύναμη σὲ οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες καὶ σὲ μεγάλη ἀπόσταση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική∙ τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος.