Ἐπιτάχυνση διακομματικῶν

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν διακομματικῶν διεργασιῶν ἀποκαλύπτει τὴν κυοφορία τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὀργώνει κυριολεκτικὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὁ κομματικός του μηχανισμὸς βρίσκεται σὲ ἐπιφυλακή∙ ταυτοχρόνως ἡ προσχώρηση τοῦ Ἰάσωνα Φωτήλα στὴν Νέα Δημοκρατία ἐπιβεβαιώνει τὴν ρευστότητα τῶν ἡμερῶν, καθὼς καὶ ἄλλοι δύο ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς συζητοῦν τὴν προσχώρησή τους στὴν Δημοκρατικὴ Συμπαράταξη, ὥστε αὐτὴ νὰ καταστεῖ τρίτο κόμμα στὴν Βουλή, μὲ εἴκοσι βουλευτές, καὶ νὰ πάρει τὴν τρίτη ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ὁ Ναπολεοντίσκος, στὶς συσκέψεις τοῦ Μεγάρου Μαξίμου μὲ τοὺς κομματικούς του ἐπιτελεῖς, διαπίστωσε, ὅτι δὲν ὑπάρχει κομματικὸς μηχανισμὸς καὶ οὔτε διαφαίνεται προοπτικὴ συσπειρώσεώς του, διότι ὁ κόσμος ἀκούει ἀριστερὰ καὶ τρέχει μακρυά∙ ὁπότε, οἱ σοβαροὶ ἀναλυτὲς τοῦ εἰσηγοῦνται ἐκλογές, γιὰ νὰ περισώσει ὅ,τι ἀπόμεινε. Φυσικά, ὑπάρχει καὶ ὁ φόβος τῆς λογοδοσίας, εἶναι ἕτοιμος νὰ τὴν ἀντιμετωπίσει; Αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα.