Ἀξιολόγηση χωρὶς ὁρόσημο

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἀναβάλλεται πλέον γιὰ τὶς 20 Φεβρουαρίου, μετὰ τὴν ἀντίδραση τῶν Εὐρωπαίων στὴν ἐπιστολὴ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι θὰ ἀνακοινώσει προφορικῶς τὰ οἰκονομικὰ μέτρα στοὺς ὁμολόγους του∙ οὐδεὶς ὅμως εἶναι βέβαιος ὅτι θὰ κλείσει ἡ ἀξιολόγηση τότε, διότι ἡ διετία ΣΥΡΙΖΑ ἀπέδειξε, ὅτι τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ἡ διαρκὴς ἀβεβαιότης. Στὸ Μέγαρο Μαξίμου τὰ ἔχουν βάψει μαῦρα, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι πρέπει νὰ λάβουν τὶς ὁριστικὲς ἀποφάσεις πρὶν ἀπ’ τὴν ἡμερομηνία αὐτή, ἂν θέλουν οἱ ἐκλογὲς νὰ διεξαχθοῦν μὲ λίστα, διότι διαφορετικὰ συμπληρώνεται τὸ δεκαοκτάμηνο ἀπ’ τὶς προηγούμενες καὶ γίνονται μὲ σταυρό∙ ἴσως αὐτὸ νὰ βοηθάει τὰ κόμματα, διότι οἱ βουλευτὲς τρέχουν γιὰ τὴν ἐκλογή τους καὶ τὴν σταυροδοσία, ἀλλὰ δὲν εἶναι σίγουροι ὅτι ἔχουν τὴν ἄνεση ἐπαφῆς μὲ τὸν κόσμο οἱ κυβερνητικοὶ ὑποψήφιοι. Ὁ Ναπολεοντίσκος ὅμως θὰ ὑποστεῖ ἀπ’ αὐτοὺς τὴν σταύρωσή του μετεκλογικά…