Πρῶτος ἑλληνικὸς δορυφόρος

Ὁ πρῶτος ἑλληνικὸς δορυφόρος εἶναι γεγονός, ἔχει κατασκευασθεῖ ἀπ’ τὸ Τμῆμα Προηγμένης Τεχνολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ ἔχει σταλεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Διαστήματος ἡ ὁποία καὶ τὸν ἔχει ἐντάξει στὴν ἀποστολὴ τοῦ Μαρτίου γιὰ τὸ διάστημα∙ ὁ δορυφόρος μας περιλαμβάνεται στὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα μελέτης τῆς θερμοκρασίας στὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς ἀτμοσφαίρας, στὰ πλαίσια τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος στὴν ὑφήλιο. Οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου ἔφτιαξαν μόνοι τους ὅλα τὰ ὑλικὰ ποὺ χρειαζόταν ὁ δορυφόρος καὶ δὲν ἀπευθύνθηκαν στὶς εἰδικὲς βιομηχανίες τῶν μεγάλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν∙ ἤθελαν νὰ ἀποδείξουν, καὶ τὸ ἀπέδειξαν, ὅτι μπορεῖ νὰ κατασκευασθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου στὴν χώρα μας ἕνας τέλειος δορυφόρος, ποὺ πῆρε ἄριστα στὴν ἀξιολόγησή του.