Συσπείρωση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ προκλητικὴ προσβολὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ κατὰ τῆς Εὐρώπης, στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ θέματα, εἶχε ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα στοὺς κατοίκους τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ ὅλοι τους ἀντιλήφθηκαν, ὅτι ὁ νέος πρόεδρος προτίθεται νὰ τοὺς συμπεριφερθεῖ ὡς ὑπηκόους του, ἂν ὄχι τίποτε χειρότερο, ἀπέναντι στὴν ὁλοκληρωτική του ἐξουσία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καὶ ἀντέδρασαν. Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ συζητήθηκε ἀπ’ ὅλους τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς, διότι ἀντιλαμβάνονται ἅπαντες, ὅτι μόνο μέσα ἀπ’ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ μποροῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς νέες διεθνεῖς συνθῆκες∙ ἡ περίοδος τῆς μεταπολεμικῆς ἀμεριμνησίας ἔχει τελειώσει καὶ ἀπαιτεῖται ἡ συσπείρωση γύρω ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ἀκόμη καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα∙ ἡ διατλαντικὴ ἀναμέτρηση θὰ γίνει στὰ οἰκονομικά, καὶ περισσότερο στὸ νόμισμα, καὶ στὴν ἀναθεώρηση τῆς στρατιωτικῆς συμμαχίας. Οἱ Γερμανοὶ ἐμφανίζονται πρόθυμοι νὰ πληρώσουν καὶ αὐτοὶ θὰ σηκώσουν τὸ μεγάλο βάρος.