Στὴν Νότιο Σινικὴ θάλασσα

Στὴν Νότιο Σινικὴ θάλασσα μεταφέρεται τὸ διεθνὲς πολιτικὸ ἐνδιαφέρον, μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὅτι θὰ ἐμποδίσει τὴν μόνιμη ἐγκατάσταση τῶν Κινέζων στὰ κοραλλιογενῆ της νησιά, καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ Πεκίνου, ὅτι αὐτὸ σημαίνει πόλεμος∙ ἡ ἀπόφαση δὲν εἶναι εὔκολη, διότι ἡ Κίνα ἔχει ἤδη ἐκεῖ πλήρεις ἀεροναυτικὲς βάσεις, ἐνῶ ἡ Ρωσία τῆς συμπαρίσταται καὶ οἱ γειτονικὲς χῶρες δὲν ἀντιδροῦν πλέον. Ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν συνθήκη ΤΡΡ, Συνθήκη Διαειρηνικῆς Συνεργασίας, καὶ οἱ ἀπειλὲς γιὰ ἐπίβολὴ ὑψηλῆς φορολογίας στὰ εἰσαγόμενα στὴν Ἀμερικὴ ἀπ’ τὶς πολυεθνικές της ἑταιρεῖες ἔχουν πανικοβάλει τὶς ἀσιατικὲς χῶρες∙ τὰ κλωστοϋφαντουργικὰ καὶ τὰ ἐξαρτήματα τῶν ὑπολογιστῶν παράγονται στὶς χῶρες αὐτὲς καὶ ἐξάγονται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὁπότε ἀπειλοῦνται μὲ σοβαρὴ κρίση, ἂν ἐφαρμοσθοῦν τὰ προστατευτικὰ μέτρα. Πρὸς τὴν Εὐρώπη ἡ ἀπειλὴ ἀφορᾶ τὶς ἐξαγωγὲς βιομηχανικῶν προϊόντων, ἀλλὰ ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν δύο πλευρῶν εἶναι μεγαλύτερη.