Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῶν ἐξελίξεων στὴν Οὐάσιγκτον∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0743 δολλάρια καὶ 121,7950 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ ἴδιο ὁ χρυσός, 1213,30, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 55,30. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν προστατευτικῶν μέτρων τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, μὲ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν ΤΡΡ ὡς πρῶτο, ὑποχρεώνει τὶς ἄλλες χῶρες σὲ ἀντιδράσεις, ὅπως Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία∙ οἱ σοβαρώτερες κινήσεις ἀναμένονται ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἡ μεταφορὰ τῆς παραγωγῆς τους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Στὴν Βρεταννία, ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ὅτι ἡ κυβέρνηση ὀφείλει νὰ ζητήσει τὴν ψῆφο τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων γιὰ τὸ Brexit, ἔχει προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στὴν κυβέρνηση∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι δὲν διαθέτει ἡ πρωθυπουργὸς τὴν πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν, ὁπότε μπορεῖ νὰ καταψηφισθεῖ, μὲ ἀπρόβλεπτες πολιτικὲς προεκτάσεις. Ἡ κυβέρνηση θὰ σεβασθεῖ τὴν ἀπόφαση.