Ἀντιδράσεις γιὰ διαειρηνικὴ

Οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπ’ τὴν ΤΡΡ ἦρθαν πρῶτα ἀπ’ τὶς παραδοσιακὰ φιλικὲς πρὸς τὴν Ἀμερικὴ χῶρες∙ ἡ Αὐστραλία ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ἐπιχειρήσει τὴν διατήρηση τῆς Συνθήκης, μὲ τὶς ὑπάρχουσες χῶρες, μὲ τὴν Νέα Ζηλανδία προσυπογράφειν πρώτη, ἐνῶ καὶ ἡ Κίνα ἐμφανίσθηκε ἐπιθυμεῖν τὴν συμμετοχή της, ἔστω κι ἂν δὲν μετεῖχε τῆς ἀρχικῆς συνθήκης. Στὴν Εὐρώπη, ὁ Γερμανὸς ἀντικαγκελάριος δήλωσε, ὅτι ἡ ἀποχώρηση τῆς Ἀμερικῆς ἀπ’ τὴν ΤΡΡ μᾶλλον ἀποβαίνει ὑπὲρ τῆς Γερμανίας, διότι θὰ αὐξήσει τὴν ζήτηση βιομηχανικῶν της προϊόντων. Οἱ ἀντιδράσεις στὴν προστατευτικὴ πολιτικὴ τῆς Οὐάσιγκτον εἶναι ἔντονες καὶ ὅλες οἱ χῶρες διερευνοῦν τρόπους ἀντιμετωπίσεώς της, μὲ ἀναζητήσεις συμμαχιῶν στὶς ἄλλες πληττόμενες∙ εἶναι ἄγνωστες οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ καὶ διεθνῆ οἰκονομία.