Κίνα, αὔξηση τῶν γεννήσεων

Μέσα σὲ ἕνα μόλις χρόνο, ἀπ’ τὴν κατάργηση τοῦ νόμου τοῦ ἑνὸς μόνο παιδιοῦ κατὰ οἰκογένεια, καὶ οἱ γεννήσεις στὴν Κίνα σημείωσαν ἅλμα∙ τὰ παιδιὰ ποὺ γεννήθηκαν τὸ 2016 ἔχουν κατὰ 45% δεύτερο ἀδελφάκι, ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ μισὲς κινεζικὲς οἰκογένειες τουλάχιστον μὲ ἕνα μόνο παιδί, ἔσπευσαν νὰ ἀποκτήσουν καὶ δεύτερο. Οἱ γεννήσεις ἀνῆλθαν σὲ 17,86 ἑκατομμύρια καὶ αὐτὰ μόνο στὶς ἀστικὲς περιοχές, διότι στὶς ἀγροτικὲς καὶ καθυστερημένες ἐπιτρεπόταν τὸ δεύτερο παιδί∙ παραδοσιακὰ στὴν Κίνα τὰ πολλὰ παιδιὰ θεωροῦνται εὐλογία Θεοῦ καὶ γι’ αὐτὸ ὅλες σχεδὸν οἱ οἰκογένειες ἦταν πολύτεκνες. Πρὸ τεσσαρακονταετίας τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ψήφισε τὸν νόμο γιὰ ἕνα μόνο, διότι καὶ ἡ πεῖνα ἦταν μόνιμη στὴν χώρα∙ τώρα τὸν κατήργησε, διότι χρειάζεται ἐργατικὰ χέρια.