Ραγδαία κλιμάκωση τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων

Ἡ ραγδαία κλιμάκωση τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων εἶναι γεγονός, καθὼς οἱ ἀγροτὲς χθὲς ἀπέκλεισαν τοὺς δρόμους σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς χώρας, ἐνῶ οἱ νοσοκομειακοὶ ὑπάλληλοι ἔφθασαν μέχρι τὸ Μέγαρο Μαξίμου∙ ἡ ἀγανάκτηση καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου ἀνησυχεῖ περισσότερο τὴν κυβέρνηση καὶ γι΄ αὐτὸ ἀναβάλλει τὸν ἑορτασμὸ τῆς διετίας στὴν ἐξουσία∙ φοβοῦνται ὅτι, ὅσο κι ἂν αὐξήσουν τὴν ἀστυνομικὴ προστασία, πάλι κάποιοι μπορεῖ νὰ περάσουν καὶ νὰ ἀποδοκιμάσουν τὸν Ναπολεοντίσκο. Ἔτσι τὴν μεταθέτουν γιὰ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα, ἴσως γιατὶ δὲν ἀποκλείουν πολιτικὲς ἐξελίξεις, ὁπότε δὲν χρειάζεται τελετή… Θεωρεῖται δεδομένο, γιὰ πολλοὺς κορυφαίους κυβερνητικοὺς παράγοντες, ὅτι δὲν «πάει ἄλλο», ὅπως ἐξομολογοῦνται μεταξύ τους. Καλύτερα νὰ φύγουν μὲ ἐκλογικὴ ἀποδοκιμασία καὶ «ὅσα πάρουν», παρὰ ἀργότερα «μὲ τὶς κλωτσιές».