Ἀμερική, νοθεία ψηφοφορίας

Τὴν καταγγελία τῆς νοθείας στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς σὲ δύο πολιτεῖες, ὑπὲρ τῆς ἀντιπάλου του Δημοκρατικῆς ὑποψηφίου, ἐπανέλαβε καὶ ὡς πρόεδρος ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ἰσχυριζόμενος ὅτι διαθέτει στοιχεῖα πὼς ἔχουν διπλοψηφίσει πέντε ἑκατομμύρια ψηφοφόροι∙ ὁπότε ἡ νοθεία εἶναι πολὺ μεγαλύτερη τῆς διαφορᾶς τῶν ψήφων κατὰ 2,8 ἑκατομμύρια, διότι ἐξελέγη μὲ τὴν διαφορὰ στὶς ψήφους τῶν ἐκλεκτόρων. Οἱ ὑπηρεσιακοὶ παράγοντες ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν ἔχουν παρατηρήσει διπλοψηφίες∙ κάποιο σχέδιο μᾶλλον ἔχει στὸ μυαλό του. Πολλοὶ βλέπουν ὑστερόβουλες σκέψεις∙ στὶς πρῶτες δυσκολίες καὶ ἐὰν οἱ ἀντιδράσεις, ὅπως ἔδειξαν οἱ μεγάλες διαδηλώσεις τοῦ Σαββάτου, πρὸς τὴν πολιτική του κλιμακωθοῦν, τότε ἴσως ἐπικαλεσθεῖ τὴν νοθεία γιὰ διχασμὸ τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας, μὲ ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις.