Κακομεταχείριση προσφύγων

Στὴν καταγγελία, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει ἐπιδοθεῖ στὴν κακομεταχείριση τῶν προσφύγων, σὲ ὅλες της τὶς ἐνέργειες, προέβη ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας∙ παρουσίασε μάλιστα καὶ στοιχεῖα, γιὰ τὶς συνθῆκες στὶς ἐγκαταστάσεις προσφύγων καὶ τὴν καταγραφή τους στὴν διαδικασία παροχῆς ἀσύλου, ὅπως καὶ στὴν ὑστέρηση στὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων. Οἱ προειδοποιήσεις εἶναι σαφέστατες, διότι ὁ Τόμας ντὲ Μεζιὲρ πρὸ δεκαπενθημέρου πέρασε νόμο στὴν Μπούντεστανγκ, γιὰ τὴν σύγκέντρωση στὸ ὑπουργεῖο του, ὅλων τῶν σχετικῶν μὲ τὴν τρομοκρατία ἁρμοδιοτήτων τῶν κρατιδίων, στὰ πλαίσια τοῦ συντονισμοῦ τῆς πολιτικῆς προστασίας ἀπ’ τὴν τρομοκρατία∙ τὸ ἑπόμενο εἶναι ὁ πλήρης συντονισμὸς τῶν ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὑπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ τοῦ Ἀμστερντάμ. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση προβάλλει συνεχῶς ἐμπόδια καὶ δὲν ἐλέγχει τὶς διασυνδέσεις προσφύγων καὶ τρομοκρατίας, οὔτε καὶ ἐπιφανειακά, ἐνῶ εἶναι γνωστὴ ἡ ἀνοχή της πρὸς τὰ Ἐξάρχεια.