Τράμπ, διχαστικὴ πολιτικὴ

Τὴν διχαστικὴ πολιτικὴ φαίνεται ὅτι ἐγκαινιάζει, ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή, ὁ Ντόναλντ Τράμπ, μὲ προφανῆ στόχο τὴν δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων καὶ τὴν ἐκτόνωση τῆς δυσαρεσκείας ἐκ τῶν μεγάλων διαδηλώσεων∙ μετὰ τὴν ἔγκριση τῆς κατασκευῆς τῶν μεγάλων πετρελαιαγωγῶν ἀπ’ τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν ἀκύρωση τῆς Διαειρηνικῆς Συμφωνίας Συνεργασίας, προχώρησε στὴν ἔγκριση τῆς κατασκευῆς τείχους στὰ σύνορα μὲ τὸ Μεξικό, 3700 χιλιομέτρων, καὶ ζήτησε ἀπ’ τὶς τρεῖς ἀμερικανικὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς τους στὴν Ἀμερική. Οἱ ἀντιδράσεις εἶναι ἔντονες, ἐνῶ ἀκόμη ὀργανώνονται οἱ διάφορες ὁμάδες, καθὼς κανεὶς δὲν ἀποκλείει τὴν δυναμικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὸν νέο πρόεδρο∙ ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνία παρακολουθεῖ ἔκπληκτη τὰ ἔργα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ἀλλὰ διεθνῶς δὲν σημειώθηκε ἡ συμπαράσταση καμμιᾶς χώρας, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Βρεταννῆς πρωθυπουργοῦ ποὺ θὰ ἐπισκεφθεῖ αὔριο τὴν Οὐάσιγκτον. Ὁ πρόεδρος κάλεσε καὶ τὸν Ἰνδὸ πρωθυπουργὸ νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπίσης τὴν Ἀμερική.