Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ὡς ἀντίδραση στὴν ὑποτονικότητα τῶν προηγουμένων ἡμερῶν∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,0745 δολλάρια καὶ 121,7650 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1213,30, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 54,96. Οἱ αὐστηρὲς παρατηρήσεις τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ πρὸς τὶς τρεῖς ἀμερικανικὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες, γιὰ αὔξηση τῆς παραγωγῆς τους καὶ οἱ ἀπειλὲς κατὰ τοῦ Μεξικοῦ, γιὰ κατασκευὴ τείχους, δὲν ἐπηρέασαν τοὺς ἐπενδυτές, ἐνῶ μᾶλλον θεώρησαν καλὴ εἴδηση τὴν ἔγκριση τῆς κατασκευῆς τῶν δύο πετρελαιαγωγῶν ἀπ’ τὸν Καναδᾶ∙ οἱ πρῶτες διαδηλώσεις ἐναντίον τους δὲν μετροῦν στὶς ἀγορές. Στὸ Λονδίνο ἡ κυβέρνηση ὑποσχέθηκε ὅτι, ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν, θὰ καταθέσει στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Brexit∙ προβλέπεται σκληρὴ ἡ δοκιμασία, ἀλλὰ ἡ Τερέζα Μαίυ πιστεύει ὅτι θὰ ἐξασφαλίσει τὴν πλειοψηφία, ἔστω καὶ ὁριακή. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν διαθέτουν ἀρκετὲς ψήφους στὸ Κοινοβούλιο.