Ἰσραήλ, 2500 νέες κατοικίες

Τὴν κατασκευὴ 2500 νέων κατοικιῶν στὴν Δυτικὴ ὄχθη ἐνέκρινε ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, προκαλώντας τὴν ὀργὴ τῶν Παλαιστινίων∙ ἡ ἔγκριση δίδεται μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ ποὺ στηρίζει ἀνεπιφύλακτα τὶς πρωτοβουλίες της∙ ἤδη ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας ἀπ’ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ στὴν Ἱερουσαλήμ. Τὸ παλαιστινιακὸ πρόβλημα ἐπιδεινώνεται, διότι δὲν εἶναι εὔκολος πλέον ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, ἐνῶ στὴν Συρία μᾶλλον ἡ κατάσταση ἐξομαλύνεται∙ ἡ συμφωνία στὴν Ἀστάνα τοῦ Καζακστάν, γιὰ ἐκεχειρία στὴν χώρα, θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν συνομιλιῶν τῆς Γενεύης γιὰ τὴν εἰρήνευσή της. Ἤδη συμφώνησαν, κυβέρνηση καὶ ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις, ὅτι ἡ Συρία ἀποτελεῖ ἑνιαία χώρα, μὲ διαφορετικὲς ἐθνότητες καὶ θρησκεῖες στὸ ἐσωτερικό της.