Κίνα, εὐθύνη ἡγετικοῦ ρόλου

Τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου στὴν διεθνῆ οἰκονομία ἐπανέλαβε ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, ὅτι εἶναι ἕτοιμη νὰ τὴν ἐπωμιστεῖ∙ ἡ ἐπισήμανση ἔγινε σὲ ἀπάντηση τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν ΤΡΡ καὶ τὶς πιέσεις πρὸς τὶς πολυεθνικές, ὅπως ἐπιστρέψουν τὴν παραγωγή τους στὴν Ἀμερική. Ταυτοχρόνως ὅμως ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπιθεώρησε τὶς ἐπίλεκτες μονάδες τοῦ στρατοῦ του καὶ ζήτησε ἀπ’ τὰ στρατεύματα νὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὴν ἀποστολή τους∙ ἡ πρόταση πολλῶν χωρῶν τῆς ΤΡΡ, ὅπως Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία, γιὰ διατήρηση τῆς Συνθήκης καὶ συμμετοχὴ καὶ τῆς Κίνας, μέτρησε στὸ Πεκῖνο∙ δὲν ἔδειξε ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ αὐτὴ τὴν συνθήκη, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἔνταξη ὅλων τῶν ἀσιατικῶν χωρῶν στὴν κινεζικὴ συμφωνία ἐλευθέρων συναλλαγῶν.