Κυβέρνηση, πλήρης ἐμπλοκὴ

Σὲ κατάσταση πλήρους ἐμπλοκῆς βρίσκεται ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν ἀξιολόγηση στὸ ἀδιέξοδο, τοὺς ἀγρότες καὶ τὶς ἄλλες τάξεις στοὺς δρόμους καὶ τὴν Τουρκία ἀπειλεῖν μὲ ἀντίποινα γιὰ τοὺς ὀκτὼ στρατιωτικούς∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ προσώπου γῆς, καθὼς καὶ τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς διετίας ξέχασε, ἐνῶ ἀπειλούμαστε μὲ νέο κύμα προσφύγων στὸ Αἰγαῖο, ἐπειδὴ ἡ Ἄγκυρα εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀνοίξει τὰ σύνορά της, ὡς ἀντίποινα ἐναντίον του, διότι εἶχε ὑποσχεθεῖ προφορικῶς στὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι θὰ ἐκδίδονταν οἱ Τοῦρκοι ἀξιωματικοί. Ὁ ἀντιπερισπασμός, μὲ περιοδεῖες ὑπουργῶν στὴν ἐπαρχία, ματαιώνεται μᾶλλον πρὶν κἂν ἀρχίσει γιὰ τοὺς περισσότερους, διότι οἱ τοπικὲς ὀργανώσεις, ὅπου ὑπάρχουν, παρήγγειλαν ὅτι δὲν ἐγγυῶνται τὴν προσέλευση κόσμου∙ καὶ αὐτοὶ ποὺ λένε ὅτι θὰ παρουσιαστοῦν, ἔχουν τὶς πληροφορίες, ὅτι θὰ ἔρθουν γιὰ ἀποδοκιμασίες. Οἱ σκέψεις γιὰ πολιτικὴ διέξοδο ἐπανέρχονται, διότι πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ἀνεξέλεγκτες ἐξελίξεις εἶναι πιθανώτερες.