Ἀποδοκιμασία ἀπὸ Εὐρωπαίους

Τὴν ὠμὴ ἀποδοκιμασία εἰσέπραξε ἡ κυβέρνηση ἀπὸ Γιούρογκρουπ καὶ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, παρὰ τὴν ἀποδοχὴ ὅλων τῶν ἀπαιτήσεών τους, γιὰ μέτρα πέντε δις εὐρὼ καὶ φοροκαταιγίδα∙ ἡ συζήτηση διήρκεσε ἐλάχιστο χρόνο καὶ ὅλοι τώρα περιμένουν τὴν ψήφιση τῶν μέτρων καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων (μαζὶ καὶ τὰ ἐργασιακὰ) πρὶν τὴν 20η Φεβρουαρίου. Ἡ κυβέρνηση ὅμως ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ, διότι καὶ στὴν Βουλὴ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ περάσουν καὶ ἡ λαϊκὴ ἐξέγερση δὲν ἐλέγχεται πλέον∙ ὁ Γιάννης Στουρνάρας προειδοποίησε, γιὰ ἄλλη μία φορά, σὲ ὑψηλοὺς τόνους, ὅτι ἡ καθυστέρηση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων ἐγκυμονοῦν σοβαροὺς κινδύνους γιὰ τὴν οἰκονομία, ἐνῶ καὶ ὁ ΣΕΒ ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ τὰ θέματα αὐτά. Ὅλοι φοβοῦνται ὅτι ἀπειλεῖται ἡ ἐπανάληψη τοῦ 2015, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ πολὺ χειρότερες συνθῆκες, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν θέσι τὸ τρομοκρατικὸ καὶ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ πρῶτες ἐπιλογὲς στὶς προτεραιότητές τους.