Πανστρατιὰ Νέας Δημοκρατίας

Ἡ προχθεσινὴ συνεδρίαση τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Νέας Δημοκρατίας προσέλαβε τὸν χαρακτῆρα τῆς πανστρατιᾶς, μὲ τὴν παρουσία τῶν πρώην πρωθυπουργῶν, Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν κορυφαίων στελεχῶν της∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπογράμμισε, ὅτι ἔφθασε τὸ τέλος τῆς χειροτέρας κρίσεως μεταπολεμικὰ στὴν χώρα μας καὶ τῆς προκηρύξεως ἐκλογῶν, μὲ τὴν ὁμιλία του ἐνθουσιωδῶς δεκτὴ ἀπὸ ὅλους. Ἀμέσως μετὰ μάλιστα ἡ Γραμματεία Ὀργανωτικοῦ ἀπέστειλε ἐγκύκλιο πρὸς ὅλες τὶς νομαρχιακὲς ὀργανώσεις γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ γραφείων γιὰ προεκλογικὰ κέντρα∙ ἄλλωστε ἔχει θέσει σὲ ἄκρα ἑτοιμότητα τὸν κομματικὸ μηχανισμό, ἐνῶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἔχουν συμπληρωθεῖ καὶ οἱ λίστες τῶν ὑποψηφίων βουλευτῶν. Ἡ ἀνανέωση εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό τους.