ΗΠΑ, ἀμφισβήτηση δημοκρατίας

Ἡ ἐντολὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ τὴν διερεύνηση τῆς νοθείας στὶς πρόσφατες ἐκλογές, σὲ δύο ἢ καὶ περισσότερες πολιτεῖες, σημαίνει ὅτι οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοὶ εἶναι τουλάχιστον ὑπὸ ἀμφισβήτησιν∙ στὸ ἐσωτερικό, οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλὲς καὶ ἔντονες ἀπ’ τὶς πολιτεῖες, ἐνῶ ὁ πρόεδρος ἰσχυρίζεται ὅτι, καὶ σὲ προηγούμενες ἐκλογὲς ἔγινε νοθεία. Διεθνῶς αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐγκαταλείπει τὴν ἀρχὴ τῆς πρώτης δημοκρατίας στὸν κόσμο γιὰ τὴν Ἀμερική, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρός της ἀναγνωρίζει ὅτι γίνεται νοθεία στὴν χώρα του∙ δηλαδή, ἡ ἐξωτερική της πολιτικὴ ἐγκαταλείπει τὶς ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας, θεμελιώδεις ἀπ’ τοὺς πατέρες τῆς ἀνεξαρτησίας, καὶ ἀναζητάει ἄλλες, χωρὶς νὰ τὶς διευκρινίζει ὅμως. Ἀποδέχονται οἱ Ἀμερικανοὶ πρῶτα, τὸν ἐπανακαθορισμὸ τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας τους, καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος στὴν συνέχεια; Εἶναι ἴδια ἡ στάση ἀπέναντι στὴν Ἀμερική, χωρὶς τὶς βασικὲς αὐτὲς ἀρχές;