Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιφατικῶν, κατὰ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, μέτρων τοῦ νέου Ἀμερικανοῦ προέδρου∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0700 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 122,4550 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1203,50, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 55,59. Ἡ ἀντιδικία μὲ τὸ Μεξικό, γιὰ τὸ τεῖχος στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἀμερική, δὲν ἐπηρεάζει καθόλου τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι περισσότερο παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις στὴν Ἀσία καὶ τὴν τυχὸν προσχώρηση τῶν χωρῶν τῆς ΤΡΡ στὴν κινεζικὴ ζώνη ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν∙ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς προβλέπουν ὅτι, μετὰ τὴν καταγγελία της ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὁλόκληρη ἡ Λατινικὴ Ἀμερικὴ περνάει στὴν σφαῖρα οἰκονομικῆς ἐπιρροῆς τῆς Κίνας. Ἡ πρόθεση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ γιὰ ἀναθεώρηση τῶν κανονισμῶν τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν συζητεῖται εὐρύτατα∙ γιὰ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο εἶναι εὐπρόσδεκτη, ἀλλὰ τότε χάνει τὸ δικαίωμα ἀρνησικυρίας ἡ Οὐάσιγκτον. Μᾶλλον στὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ…